Resources

Maritime Institute in Gdansk , Szczecin Branch, Poland

Centre information

General
Centre name

Maritime Institute in Gdansk , Szczecin Branch

Instytut Morski w Gdañsku, Oddzia w Szczecinie

Address

Maritime Institute in Gdansk , Szczecin Branch
ul. Niedzia³kowskiego 47
Szczecin
Zachodniopomorskie
71-403
Poland

CountryPoland   Poland
Data sets originatedClick to show EDMED data sets originated
Data sets heldClick to show data sets held
Administation
Identifier638
Last revised